Genel

SaçEkimiNedir?

SaçEkimiNedir? Kellikveyasaçdökülmesisorunlarıyaşayankişileredahakalınvedahasağlıklısaçlarsağlamakiçinyapılanbircerrahimüdahalesaçekimiolarakbilinirvebusaçekimiişlemi, donörbölgedenalınansaçfoliküllerinikellikveyaseyreksaçlıbölgelereaktararaksaçınyenidençıkmasınıveestetikolarakiyileşmesinisağlar. SaçKöküNedir? Saçfoliküllerinioluşturankökhücrelersaçkökleridir. Bu kökhücreler, saçteliyenidenoluşmasıvebüyümesiiçingereklidir. Başınarkaveyanbölgeleri, saçdökülmesiolmayanbölgelerolarakbilinir. SaçYapısıveSaçYapısıÇeşitleriNedir? Saçınyapısı, onungörünümünüveşeklinibelirler. Saçlarorta, kalınveyainceolabilir. Düz, dalgalıveyakıvırcıksaçlar da saçyapılarınıetkiler. Saçınrengi,

Read More